افتتاح کلینیک زیبایی طب سوزنی

روش درمان کت گوتcatgut يا امبدينگ embedding در طب سوزني چند سالی است که در ايران انجام مي شود و دکتر سامان عبدلي علاوه بر فعاليت درماني خود با طب سوزني سنتي به عنوان بنيانگذار درمان زيبايي صورت ، بدن از روش کت گوت يا امبدينگ نيز استفاده مي کند.چندي از پزشکان با توجه به آموزشهاي تخصصي که در ايران...

توصیه بیماران و مراجعه کننده گان